"Mijn streven is om mensen hun eigen oorspronkelijkheid te laten ontdekken via een creatieve levenshouding. Daarbij tracht ik vragen zo te stellen dat de antwoorden zelfstandig gevonden kunnen worden. Zo ontstaat in het werk zelf, in de wisselwerking met de ander, creativiteit, bewustzijn en zelfinzicht "